هزینه تحصیلی

هزینه تحصیلی و زندگی در امریکا

هزینه تحصیلی مربوط به دانشگاه های مختلف در کشور آمریکا بسته به نوع رشته و محل تحصیل و کیفیت دانشگاه بسیار متفاوت میباشد . برای دریافت مبلغ دقیق هزینه ،مشاورین ما میتوانند بعد از انجام مصاحبه تخصصی با متقاضیان و دریافت اطلاعات اولیه آنها اقدام به برآورد دقیقتری نسبت به هزینه تحصیلی مربوط به هر متقاضی نمایند. جدول زیر نشاندهنده محدوده متعلق به هریک از مقاطع تحصیلی میباشد. بدیهی است که تحصیل در دانشگاه های خصوصی به مراتب به هزینه بیشتری نیاز دارد.

ردیفنام دوره ی مقطع تحصیلیهزینه سالانه به دلار
1فوق دیپلم (Associate)12000 الی 15000
2لیسانس (BA/BS/BBA/BEng)14000 الی 20000
3فوق لیسانس (MA/MS/MEng)15000 الی 22000
4مدیریت اجرایی (MBA/DBA)25000 الی 30000
5دکتری (PhD/EH.D/D.Sc)15000 الی 22000
6پزشکی و دندانپزشکی (پس از لیسانس)35000 الی 50000
7داروسازی (پس از لیسانس)35000 الی 50000
8دامپزشکی (پس از لیسانس)25000 الی 50000

هزینه زندگی در کشور آمریکا در هر محدوده و شهری به دلیل تفاوت بافت هر منطقه ممکن است کاملا متفاوت باشد. مشاورین ما بعد از انجام مصاحبه مقدماتی و پیدا نمودن دانشگاه مطلوب برای متقاضیان میتوانند برآود دقیقتری در مورد زندگی در اطراف دانشگاه به شما ارائه نمایند. بدیهی است که تعداد زیادی از دانشگاه های کشور آمریکا دارای خوابگاه پیشرفته و مجهز دانشجوئی میباشند که استفاده از این امکانات میتواند به نسبت بسیار زیادی در کاهش هزینه های زندگی در آمریکا نقش داشته باشد.

ردیفتوضیحهزینه سالانه به دلار آمریکا
1کتاب و منابع درسی و تحصیلی1000
2اجاره اسکان دانشجویی7000 الی 8000
3غذا و خوراک2000 الی 3000
4حمل و نقل600
5بیمه سلامت دانشجویی300 الی 500
میانگین خرج سالانه زندگی استاندارد12000
ویزای تحصیلی‌ و پذیرش از دانشگاه معتبر آمریکا در کوتاهترین مدت
error: Content is protected !!