ارزش‌ها

ارزش‌ها

راهکار ما

مراحل انجام کار ما، موثر، مفید و ساده می‌باشد. نحو و روند کار ما بر عسس شرایط، نیزها و اهداف متقزین و موکلین ما است.

دیدگاه ما

بتوانیم با ارائه بهترین خدمات و به روز بودن، متقاضیان و موکلین خود را به اهدافشان برسانیم 

تعدادی از شرکتها با قوانین اداره میشوند، برخی‌ با سلسله مراتب، اما OKVISA با ارزش‌ها پیش میرود. ارزشهایی ساده اما اثربخش و تأثیرگذار که هدایتگر ما در تمامی مراحل هستند

نیروی‌ متخصص

نیروی انسانی‌ متخصص، مهمترین سرمایه هر سازمان هستمتخصین و مشاورین شرکت OKVISA با سالها تجربه در امور مهاجرت در محیط دوستانه، آموزشی‌ و بر پایه نیازهای متقاضیان، به دنبال ارائه بهترین راهکارها و خدمات به موکلین و متقاضیان هستند

ممتاز بودن

می‌خواهیم پیشرو و اولین باشیم. با ارائه خدمات به بهترین نحوه ممکن به متقاضیان و موکلین خود ممتاز خواهیم بود

ارزش‌آفرینی

هدف ما شناخت نیازهای متقاضیان و پاسخ‌دهی به این نیاز‌ها به نحو کامل از طریق ایجاد روابط بلندمدت و رضایت‌بخش با متقاضیان است.

وفای به تعهدات

به تعهدات خود در برابر متقاضیان و موکلین وفاداریم و اعتماد آن‌ها را پاس می‌داریم.

مسئولیت‌پذیری

وعده ما ایجاد محیطی‌ است که افراد سخت کوش، نتیجگرا، و صادق باشند و هرکس مسئولیت‌های خود را دانسته و بهترین شکل انجام دهد

کار گروهی

تشویق کار گروهی و همگام بودن اعضای تیم شرکت OKVISA در جهت به اخذ رضایت و همچنین ارائه بهترین خدمات به متقاضیان ما، از ویژگی‌های این شرکت است. ما موفقیت خود را در رشد توانایهای تک تک اعضای تیم میبنیم

error: Content is protected !!