مشاوره تحصیلی‌, پذیرش از دانشگاه , ویزای دانشجویی یا تحصیلی‌ آمریکا

 قدم اول چیست 

متقاضی پس از تماس با مشاورین  ما در شرکت OKVisa اقدام به تکمیل فرم ارزشیابی مینماید . این فرم توسط تیم مشاورین ویزای دانشجوئی مورد بررسی قرار میگیرد و نتیجه به دانشجو اعلام میگردد ، در همین حال دانشجو پس از انجام مصاحبه اولیه برای انتخاب محل تحصیل خود از مشاورین این شرکت اقدام به دریافت اطلاعات مینماید پس از عقد قرارداد و پرداخت هزینه اولیه شرکت OKVisa، پرونده برای شروع کار به تیم ویزای دانشجوئی ارائه خواهد شد.

خدمات مشاوره تحصیلی‌، اخذ پذیرش و ویزای دانشجویی آمریکا

شرکت OKVISA افتخار دارد تا خدمات اخذ پذیرش از دانشگاه و درخواست ویزای دانشجویی آمریکا را با توجه به شرایط تحصیلی‌ متقاضیان خود به طور اختصاصی ارائه نماید. از جمله خدمات این شرکت که شامل، مشاوره تحصیلی‌ جهت انتخاب دانشگاه، مشاوره تحصیلی‌ برای انتخاب رشته، اخذ پذیرش از دانشگاههای معتبر آمریکا، درخواست ویزای دانشجویی یا تحصیلی‌ میباشند.  مشاورین و همکاران شرکت OKVISA همواره تلاش میکنند تا خدمات خود را به طور حرفه‌ای و دوستانه به متقاضیان خود ارائه دهند. آنچه امسال هدف تمامی‌ همکاران و مشاورین ماست، ارائه خدمات ممتاز و به روز به تک تک متقاضیان، همکاری با گروه‌های مختلف و گسترده کردن دامنه خدمات این شرکت می‌باشد .

آنچه میتوانیم بیاموزیم و استفاده کنیم

error: Content is protected !!